Reference

„Děkuji Vám za trénink 4 CHODY V PRODEJI a Váš přístup. Věnovali jste hodně času přípravě, čehož si velmi vážím. Jsem moc rád, že jsme trénink realizovali a že jsme si ve výběrovém řízení vybrali Vás“.

Miloš KNEDLHANS, SAB Finance
obchodní ředitel


„Jirko, máte v týmu fajn lidi, kteří mají něco za sebou a jsou šikovní. U tebe obdivuji tvojí vytrvalost a trpělivost. Spolupráce byla prima a já věřím, že i do budoucna bude pokračovat“.

Slavomír ŠVÁBY, 24SAFE
obchodní ředitel


Seminář byznys etiketa Jany HAVELKOVÉ vnesl příjemnou interaktivní formou důležité informace do naší každodenní práce a připomněl známá i méně známá pravidla. Seminář mohu doporučit všem pracovníkům i podnikatelům, kteří jsou v denním styku s externím, ale i interním zákazníkem a nebo chtějí vylepšit úroveň svého vystupování.“

Igor DUDASwiss Life Select
manažer poradenského týmu PRAHA


Trénink prezentací s Jirkou BERANEM měl jasnou strukturu, byl vedený v pozitivním duchu, i když každý z účastníků dostal zpětnou vazbu od spoluúčastníků i trenéra. Účastníci přivítali lidský přístup, prezentační tipy z praxe i teambuildingový rozměr tréninku. Rozhodně můžu doporučit!“

Veronika FERTŠÁKOVÁ, Operátor ICT
vedoucí oddělení lidských zdrojů


„Díky Smartphone videotréninku Jirky BERANA se naši lektoři poprvé reálně viděli „v akci”, protože do té doby po svých školeních jen poslouchali zpětnou vazbu od ostatních, které většinou moc nevěřili. Po natočení si vlastního vystoupení na svůj SmartPhone a rozboru výstupu, problém s nedůvěrou k podané zpětné vazbě zmizel.“

Marek CHLUMSKÝČeský florbal
hlavní metodik